Zasedání FV - 9.10.2007

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 9.10.2007

Přítomni: Lenka Tylová — předseda, Soňa Grünnerová, Jaroslava Kloudová

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obce Stránka za III. čtvrtletí roku 2007.
Kontrola byla zaměřena především na pokladní doklady, bankovní výpisy a faktury přijaté i vydané.

Všechny předložené účetní doklady byly shledány bez závad, hospodaření obce za III. čtvrtletí roku bylo v pořádku.

Zapsala: L. Tylová