Zasedání KV - 22. 2.2007

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 22. 2.2007

 

Přítomni: Milan Hrobár – předseda, Václav Benda, Zdeňka Sklenářová

 

Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a kontrolu usnesení z 1.zasedání Obce Stránka ze dne 24.1.2007.

Kontrolní výbor také provedl namátkovou kontrolu pokladních dokladů za poslední čtvrtletí r. 2006 a za měsíc leden 2007.

Kontrolní výbor neshledal žádné závady v kontrolovaných dokladech..

 

Zapsal: M. Hrobár