1. 6. 2018 - Návrh závěrečného účtu a přezkum hospodaření za rok 2017

Zveřejněno: 1. 6. 2018

Návrh závěrečného účtu obce Stránka za rok 2017

Rozpočet obce byl schválen 8. 3. 2017 jako vyrovnaný rozpočet. Během roku byl upraven 3 rozpočtovými opatřeními. K 31. 12. 2017 hospodařile obec s přebytkem ve výši 1.262.577,37 Kč.

Celá zpráva o výsledku hospodaření v pdf

Celé znění o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 v pdf - 1 str. - 0,6 MB

Celé znění Závěrečného účtu obce Stránka za rok 2017 v pdf - 4 str. - 3,8 MB

Příloha - Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 v pdf - 9 str. - 4,6 MB

Aktualizováno ( Neděle, 03 červen 2018 )